Bullerdämpning

Bullerdämpning är något vi arbetat med i över 30 år och höga ljudnivåer har varit och kommer även i framtiden vara ett uppmärksammat problem. Olika verksamheter och nya maskiner i lokalen ändrar förutsättningar för en god ljudmiljö.

För att dämpa den totala ljudnivån i en industrilokal är en lösning att montera ljudabsorberande skivor mot tak- och väggytor som fungerar som bullerdämpare.

För maskiner som tydligt alstrar ett högre ljud än övriga installationer är det i vissa fall bättre och mer kostnadseffektivt att skärma av eller ljudisolera och bullerdämpa specifika bullerkällor. För att lösa dessa ljudproblem i industrilokaler har vi en serie olika produktlösningar som oftast blir kundunika lösningar; skärmväggar, industridraperier,PVC-ridåer, fristående bullerskärmar och inbyggnader.

Kontakta oss för hjälp med förslag och prisuppgifter.


Läs mer om vad vi kan erbjuda via länkarna till vänster.

Ljudhuvar

Ljudhuvar

Skärmvägg - industri

Skärmvägg – industri

Industridraperi

Industridraperi

PVC-ridå

PVC-ridå