Ljudhuvar Bullerbekämparen

Ljudhuvar/ljudboxar används när man vill bygga in maskiner och bullerkällor på ett smidigt sätt. Med ljudhuvar kan man enkelt innesluta t.ex. kompressorer, maskiner, ventilation på tak mm.

Ljudhuv
Ljudhuv inbyggnad takventilation

Förutom fördelen med att få bort bullerkällan får man även ett skydd för maskinen från skadegörelse, smuts/damm osv.

Ljudhuvarna skräddarsys varje gång och efter kundens önskemål.

Ljudhuvar
Ljudhuv inbyggnad av ventilation
Ljudhuv
Ljudhuv inbyggnad maskin
Ljudhuv
Ljudhuv inbyggnad maskin