I vår plåtverkstad har vi möjlighet att tillverka måttanpassade avslutningsprofiler, plåtvertikaler, kantlister, plafonder, ljusbrunnar etc. Med våra moderna plåtbearbetningsmaskiner och en yrkesutbildad plåtslagare håller våra plåtprodukter en hög kvalitet.

Bockningsmaskinen

Bockningsmaskinen

Klippmaskinen

Klippmaskinen