Industridraperi

Vårt industridraperi är en slitstark produkt som passar bra i miljöer där det ställs höga krav på bullerdämpning. I många fall kan ett draperi vara att föredra framför att bygga in en maskin/bullerkälla. Man får flexibilitet genom att hänga av eller skjuta draperiet åt sidan.

Egenskaper

  • Draperiet består av kraftig, slät, vävburen duk.
  • Perforerad duk mot bullerkällan.
  • Mellanliggande ljudabsorbent 50 mm (finns möjlighet för tunnare/tjockare absorbent).
  • Fasta eller öppningsbara väggar.
  • Skräddarsydda inbyggnader.
  • Högt bullerreduktionstal som väsentligt sänker ljudnivån utanför väggen.
  • För bästa skärmverkan kombineras åtgärden med takabsorbenter.