PVC-ridåer

Vår ljudreducerande PVC-ridå för industri fungerar som en barriär mellan bullerkällan och den del man vill ha det lugnare i. PVC-ridån i sig dämpar inte ljud utan måste kompletteras med absorbenter på vägg och tak om man vill att bullernivån ska sänkas.

Egenskaper

  • Består av glasklar transparent PVC-strips och medger full insyn genom väggen.
  • Skyddar mot damm, drag och kyla.
  • Har ett högt bullerreduktionstal vilket väsentligt sänker ljudnivån utanför väggen.
  • Möjlighet till passage var som helst genom väggen.
  • Finns som fasta eller rörliga sektioner.
  • Finns med olika strips-bredd och tjocklek.
pvc-ridå