Kvalitetspolicy

B&L Lunds kvalitetspolicy utgår från att enkla men väl genomtänkta samarbetsformer och rutiner är bästa sättet att uppnå och vidmakthålla rätt kvalitet. Det är därför vår kvalitetspolicy att vara lyhörd för våra kunders förväntningar och därigenom skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter. Vi är medlemmar i Undertaksföreningen.

B&L Lund AB:

  • Erbjuder rätt kvalitet så att kostnaden för våra kunder blir så låg som möjligt för produkten under hela dess livslängd.
  • Informerar och stödjer såväl beställare som leverantörer, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
  • Utför vårt arbete med god ordning och säker arbetsmiljö.
  • Strävar efter aktivt miljötänkande med hög återvinningsgrad.
  • Håller utlovade färdigställandetider.
  • Överlämnar en produkt som är komplett och felfri.
  • Gör varje beställare till en nöjd kund och varje projekt till en bra referens.

Vi är övertygade om att vi genom denna kvalitetspolicy samt välutbildad personal uppnår nöjda kunder.

B&L Lund har erhållit Trippel-A för högsta soliditet i över 19 år. Trippel-A är den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Vi har beviljats auktorisationen Säkert undertak av Undertaksföreningen. Säkert undertak är en kvalitetsstämpel som borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

 

povel.ai safetrade_medlemsbevis