Vissa lokaler kan kräva speciallösningar för att behålla byggnadens känsla.
Inga problem! om du frågar oss. Att hitta lösningar är en del av vår vardag. Våra montörer har många års erfarenhet tillsammans.
Vi har bl.a. monterat ett cirkulärt träullstak med zink-bärverk ovanför ett trapphus och tillverkat en kon av undertak i mineralull i entrén till City Gross i Skara.