Takabsorbent Valvett Absoflex

Skapar en behaglig ljudmiljö

I kontor och andra lokaler där man både vill åstadkomma bra akustik och en estetiskt tilltalande miljö kan man med fördel sätta upp Absoflex Valvett takabsorbent för undertak.

Den består av ett formpressat, ljuddämpande fibermaterial som hjälper till att sänka den allmänna ljudvolymen i ett rum. Valmöjligheterna är många eftersom Valvett finns i 28 kulörer och kan kombineras med vanliga undertaksplattor.

valvett_tak2

valvett_tak1

valvett_tak3

valvett_tak8

Produktfakta Absoflex Valvett

  • Formpressad, högabsorberande polyesterfiber med ytskikt av Trevira CS tyg
  • Passar i synligt bärversktak med kant A eller kant E, T24 alternativt T15
  • Ytan klarar dammsugning
  • Format 600x600mm
  • Materialet möglar inte

Absorption

Valvett fungera som en god ljudabsorbent. Den absorberar ljudvågor som annars skulle fortplantas med taket (strykande ljud) och som vanliga undertak inte klarar av i någon större omfattning.

Mätningar i labb visar att montage dikt an med 50mm bakomvarande polyesterskiva uppfyller kraven för absorptionsklass A, den högsta. Dikt montage utan akustikskiva bakom klassas Valvett till absorptionsklass C.

Vid komplettering i ett befintligt undertak rekommenderas att den ersatta plattan enligt flerskiktsmetoden behålls ovanför den nya Valvett. Detta görs för att erhålla mesta mängd absorption.

valvett absorptionskoefficient

Brandmotstånd

Produkten är uppbyggd av självsläckande materiel och ytskiktet är brandklassat Treviratyg.

Produktblad och montageanvisning

Produktblad Valvett takabsorbent

Montageanvisning Valvett takabsorbent