Glasull

Glasullsplattor/glasfiberplattor är en gulaktig undertaksplatta som är gjord av glas. Vi arbetar med Ecophons undertaksmaterial. Ecophon är en stor aktör på marknaden för undertak av glasull.

Tillverkning

Glasull tillverkas genom att man smälter ner glas och spinner sedan en ull av materialet.

Egenskaper

Glasullen innehåller väldigt mycket luft och blir på detta sätt värme-, brand-, kyl– och ljudisolerande.

Miljö

Glasull är ekologiskt hållbart och ekonomiskt billigt. Glasullen består till ca 70% återvunnet hushållsglas och återvunnen glasull. Resterande del består av nytillverkad glas, som består av sand och soda. Allt spill som uppstår vid tillverkningen återvinns. Den avger inga skadliga emissioner och rekommenderas av Astma och Allergi Förbundet. Glasull kan vara lokalt irriterande när man tar i och hanterar det men om man använder handskar och långärmade tröjor så undviker man detta. Irritationen är av mekanisk typ och ger inte några bestående men.