Bullerväggar Bullerbekämparen

Bullerväggar och väggsystem för industri som smidigt skärmar av och innesluter bullret. Robusta och enkla att montera.

Modulsystem 80

Modulsystem 80 M-80 är konstruerat för att klara svåra bullerförhållanden. Medelreduktionen är 38 dB(lab), med en 80 mm:s absorbent och en sida i perforerat utförande. Varje väggsektion har ändprofiler i 3 mm:s gods, vilket gör systemet stabilt och självbärande i de flesta konstruktioner.

Bullervägg modul 80

Bullervägg modul 80

Modulsystem 805 och 50

Modulsystem 50 M-50 är ett mycket flexibelt system för ljuddämpning. Varje modul är uppbyggd av en 50 mm:s bullerabsorbent inkapslad i slät eller perforerad plåt. Modulerna har dubbel överlappstätning i skarvarna utan lösa profiler. Modulsystem 805 M-805 är ett komplement till Modulsystem 80, där det ej finns behov av förstärkta ändprofiler. M-805 är uppbyggt på samma sätt som system M-50. Enda skillnadenär att en 80 mm:s absorbent används.

Bullerväggmodul 50

Bullerväggmodul 50

Vi tillverkar även specialelement allt efter behov och önskemål.