Integritetspolicy

Denna informationstext beskriver hur vi på B&L Lund AB samlar in och hanterar dina personuppgifter och hur du kan ta del av dem i enlighet med GDPR. Vi eftersträvar hög dataskyddsnivå i all behandling av personuppgifter och värnar om din integritet. Vi uppmuntrar dig att ta del av informationen och att vid frågor vända dig till personuppgiftsansvarig genom kontaktuppgifterna längst ner på informationsbladet.

Informationen rör dig som:

 • Är befintlig kund hos oss
 • Har varit kund hos oss
 • Vid något tillfälle skickat en förfrågan till oss
 • Besökt någon av våra hemsidor
 • Kommunicerat med oss via e-post

 

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ. Det kan till exempel vara namn, personnummer, adress eller telefonnummer, även bilder räknas som personuppgifter oavsett om namn nämns eller inte. IP adress räknas endast som personuppgift om den kan kopplas direkt till en fysisk person.

Behandling är alla åtgärder som vi vidtar med personuppgifterna, oavsett om det sker manuellt eller automatiskt. Det kan till exempel vara insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?

Personuppgifterna som samlas in får endast användas till angivet ändamål och inget annat. Vi behandlar de personuppgifter du tillhanda håller oss i syfte att:

 • Boka in kundmöten
 • Administrera eventuella förfrågningar och avtal med dig
 • Göra uppföljning av förfrågningar och avtal
 • Skicka ut erbjudanden och information i form av nyhetsbrev (vänligen kontakta oss via kontaktinformationen längst ner i informationsbladet om du önskar att inte längre ta del av nyhetsbrev)

Tänk på att en del funktioner på våra webbplatser tillåter dig att lägga upp information som kan innehålla personuppgifter. Ange aldrig personuppgifter rörande tredje person utan dennes medgivande.

Rättslig grund och lagringsinformation

Vi hanterar dina uppgifter med stöd i fullgörande av avtal i samband med administration av förfrågningar och avtal samt uppföljning av förfrågningar och avtal. Vi hanterar också dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse vid utskick av nyhetsbrev och vid hantering av ditt ärende när du väljer att kommunicera med oss via mail. De uppgifter som behandlas enligt intresseavvägning kan du alltid invända emot, så som till exempel direktmarknadsföring genom nyhetsbrev.

Personuppgifterna lagras så länge som ändamålet för behandlingen kräver och raderas därefter. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla transporttjänster eller monteringstjänster. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Dina rättigheter

Du som registrerad har alltid rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig. Informationen som då lämnas ut innefattar hur uppgifterna är insamlade, till vilket ändamål, lagringsperiod, kategorier av personuppgifter och kategorier av mottagare. Om du som registrerad begär tillgång till dessa uppgifter kan vi komma att ställa kompletterande frågor för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

Du som registrerad kan begära att dina uppgifter rättas om de är felaktiga och komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig. s.k. dataportering.

En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du surfar och använder webbplatser eller andra onlinetjänster för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen.

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen.

Hur du undviker cookies

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.
Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Kontaktinformation personuppgiftsansvarig

B&L Lund AB
Bolum Samuelsgården 14
521 98 Broddetorp
Tel: 0500-49 13 55
E-post: info@bllund.se