Undertak

Undertak monteras ofta, då av två skäl. Dels för att dölja fula och störande installationer såsom ventilation, elkablar och dyl. Men i lika många fall för att förbättra ljudmiljön och skapa en tystare arbetsplats.

Vi ger dig goda råd och stora valmöjligheter Du får tid på dig att i lugn och ro titta på alla produkter och se vilka valmöjligheter som finns. Vi tar fram skisser och förslag till lösningar, som även inkluderar belysning, sprinklers etc. Vill du se referenser, olika lösningar och miljöer, ordnar vi den saken också.

Vi har undertaksprodukter från ett flertal olika leverantörer, så du har ett stort sortiment att välja ur. Fast pris och 5 års garanti på arbetet samt 2 års garanti på materialet från projektering och montering till helt färdigt undertak.

Enkel installation utan större störningar i det vardagliga arbetet Vi försöker att vara så lite ”i vägen” som möjligt, så att verksamheten i lokalen kan fortgå som vanligt.