Bärverk för akustikskiva

Bärverket som bildar det klassiska rutmönstret i innertaket består standardmässigt av:

  • Kantlist (alt. Skugglist) som monteras längs väggarna i lokalen.
  • Bärprofiler som nedpendlas från bjälklaget.
  • Tvärprofiler. Exempelvis 600 och 1200 mm.

Bärverkets utformning varierar beroende på vilken typ av akustikskiva som ska placeras i undertaket. Dagens standardbärverk är konstruerade med en synlig profil som är 24 mm bred. Även 15 respektive 35 mm förekommer.

Läs mer om vilka kantutformningar det finns.