I veckan gjorde vi mätningar för att utreda en skola. I ett av klassrummen valde vi att tilläggsisolera ovanpå ett undertak. Detta för att få ner efterklangstiden i basen (125 Hz), där det oftast är som svårast att klara kraven.

I klassrummet lade vi upp 18 kvm 45mm tjock regelisolering, som vi spred ut längs ytterkanterna. Efter tilläggsisoleringen fick vi godkända värden.