Vi fortsätter att vara auktoriserade som undertaksentreprenör. Genom Undertaksföreningen i Sverige blir svenska undertaksföretag auktoriserade.

Säkert undertak är en auktorisation som erbjuds medlemmar inom branschorganisationen Undertaksföreningen. Säkert undertak är en kvalitetsstämpel som borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

Säkert undertak

  • Ger trygghet och tydlighet för kunden
  • Är en kvalitetsstämpel på företaget
  • Innebär att företaget har en dokumenterad erfarenhet av genomförda projekt
  • Uppdatering sker för vidmakthållande varje kalenderår
  • Ger företaget tillgång till unik kunskap och verktyg
  • Endast ett Säkert undertaksföretag har rätt att använda Säkert undertak-stämpeln som kännetecken.