Projektering – Kalkylering

Vi arbetar med kalkylering som undertaksentreprenörer för stora som små byggföretag. Vi gör kalkyler på samtliga priser som vi lämnar, eftersom material-/montagepris styrs av materialpris samt hur rummet är utformat, takhöjd, konstruktionshöjd, omkrets, area, vertikaler, anpassning till installationer mm.

Vi åtar oss även att räkna fram hur mycket material som behövs vid mindre entreprenader.

Undertak – Arbetsmodell

Vi arbetar strukturerat och effektivt för att jobbet ska göras så bra och billigt som möjligt. Nedan kan du se vilka steg ett undertaksprojekt brukar innefatta.

1. Förfrågan

Kunden skickar in en förfrågan.Ofta bifogas underlag i form av t.ex. ritningar, planskisser och dylikt. Om kunden befinner sig inom närområdet (Skaraborg) kan även kundbesök förekomma.

2. Kalkyl

  • Materialval i samråd med kunden.
  • Mängdning av hur mycket material som kommer gå åt.
  • Sammanställning och prisuträkning inklusive montage alt. materialsats (utan montage).

3. Offert

En offert sammanställs och minst två personer går igenom och tittar så att allt är korrekt. Offerten skickas sedan till kunden.

4. Beställning

Kunden beställer jobbet.

5. Underlag

Efter beställning sammanställs allt för att skapa ett underlag för våra montörer.Underlaget säkerställer att monteringen sker enligt kundens specifikationer.

6. Montage

Montaget sker med största hänsyn till befintlig och aktiv verksamhet. Våra montörer är utbildade för all kringutrustning som kan tänkas behövas, liftar, verktyg mm.

7. Uppföljning

Efter utfört montage följs arbetet upp med egenkontroller, drift- och skötselanvisningar. Vi har även en dialog med kunden för att säkerställa att alla parter är nöjda.