Stenull

Mineralullsskivor/stenullsplattor är den typ av undertak vi helst sätter. Vi arbetar med Paroc i Skövde som har lång erfarenhet av att tillverka stenull och undertak av detta material.

Tillverkning

Stenull tillverkas genom att man smälter ner sten och spinner sedan en ull av materialet.

Egenskaper

Stenullen innehåller väldigt mycket luft och blir på detta sätt värme-, brand-, kyl– och ljudisolerande.

Miljö

Stenull är ekologiskt hållbart och ekonomiskt billigt. Den avger inga skadliga emissioner och har monterats i allergikänsliga miljöer. Råmaterialet som används är fuktbeständigt och resultatet blir en ull där mögel och bakterier inte utvecklas. Stenull kan vara lokalt irriterande när man tar i och hanterar det men om man använder handskar och långärmade tröjor så undviker man detta. Irritationen är av mekanisk typ och ger inte några bestående men.