Skivorna som placeras i bärverkstaket finns i en stor mängd olika utförande och fabrikat. Ljudegenskaperna för skivorna varierar beroende på material, placering, tjocklek och nedpendlingsavstånd från bjälklaget. Även faktorer för byggnadsmaterial i den bakomvarande konstruktionen påverkar ljudegenskaperna hos skivan.

Vanliga undertaksmaterial

Här nedan kan du läsa om och se hur olika skivor ser ut. Vi försöker ha produkter från alla större fabrikat på lager och kan få hem det mesta inom några dagar.

Stenull

Undertak stenull

Undertak stenull

Stenullsskivor är en skiva gjord av stenfibrer. Materialet är obrännbart. Skivor av stenull är mjuka skivor. läs mer

Glasull

Undertak glasull

Undertak glasull

Skivor av glasull är också obrännbara och är gjorda av glasfibrer. Även glasullsskivor är mjuka. Glasull har en gulaktig färg. läs mer

Träull

Undertak träull

Undertak träull

Skivor av träull är hårda och består av träfibrer blandat med cement.

Gips

Undertak gipsskiva

Undertak gipsskiva

Skivor av gips är hårda och finns med en mängd olika perforeringar, eller helt släta.

Våtpressade mineralullsskivor

Undertak våtpressade skivor

Undertak våtpressade skivor

Våtpressade mineralullsskivor.