Undertaksskivor

Skivorna som placeras i bärverkstak finns i en stor mängd olika utförande och fabrikat. Ljudegenskaperna för skivorna varierar beroende på material, placering, tjocklek och nedpendlingsavstånd från bjälklaget. Även faktorer för byggnadsmaterial i den bakomvarande konstruktionen påverkar ljudegenskaperna hos skivan.

Vanliga undertaksmaterial

Här nedan kan du läsa om och se hur olika skivor ser ut. Vi försöker ha produkter från alla större fabrikat på lager och kan få hem det mesta inom några dagar.

Stenull

Stenullsskivor är en skiva gjord av stenfibrer. Materialet är obrännbart. Skivor av stenull är mjuka skivor. läs mer

Undertak stenull

Glasull

Skivor av glasull är också obrännbara och är gjorda av glasfibrer. Även glasullsskivor är mjuka. Glasull har en gulaktig färg. läs mer

Undertak glasull

Träull

Skivor av träull är hårda och består av träfibrer blandat med cement.

Undertak träull

Gips

Skivor av gips är hårda och finns med en mängd olika perforeringar, eller helt släta.

Undertak gipsskiva

Våtpressade mineralullsskivor

Undertak våtpressade skivor