Undertaksskivor

Skivorna som placeras i bärverkstak finns i en stor mängd olika utförande och fabrikat. Ljudegenskaperna för skivorna varierar beroende på material, placering, tjocklek och nedpendlingsavstånd från bjälklaget. Även faktorer för byggnadsmaterial i den bakomvarande konstruktionen påverkar ljudegenskaperna hos skivan.

Vanliga undertaksmaterial

Här nedan kan du läsa om och se hur olika skivor ser ut. Vi försöker ha produkter från alla större fabrikat på lager och kan få hem det mesta inom några dagar.

Stenull

Stenullsskivor är en skiva gjord av stenfibrer. Materialet är obrännbart. Skivor av stenull är mjuka skivor. läs mer

Handla Stenullsskivor i vår Akustikshop

Undertak stenull

Glasull

Skivor av glasull är också obrännbara och är gjorda av glasfibrer. Även glasullsskivor är mjuka. Glasull har en gulaktig färg. läs mer

Handla Glasullsskivor i vår Akustikshop

Undertak glasull

Träull

Skivor av träull är hårda och består av träfibrer blandat med cement.

Handla Träullsskivor i vår Akustikshop

Undertak träull

Gips

Skivor av gips är hårda och finns med en mängd olika perforeringar, eller helt släta.

Handla Gipsskivor i vår Akustikshop

Undertak gipsskiva

Våtpressade mineralullsskivor

Handla våtpressade skivor i vår Akustikshop

Undertak våtpressade skivor